tìm việc làm

Quy trình cung ứng lao động tại đại nam

Hiện nay quy trình cung ứng lao động Bình Dương tại công ty Tuyển Dụng Đại Nam Group trải qua các bước dưới đây:

Bước 1: Công ty tiếp nhận thông tin về yêu cầu của khách hàng một cách cụ thể, chính xác.

Bước 2: Tìm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp.

Bước 3: Chọn lọc hồ sơ, phỏng vấn để tìm ra những lao động phù hợp nhất.

Bước 4: Ký hợp đồng lao động với người lao động được lựa chọn.

Bước 5: Chuyển lao động cho khách hàng có nhu cầu thuê.

Bước 6: Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp và tiến hành thanh lý hợp đồng.